DRIFTSSTÖRNING MUNSFJÄLLET 2021 05 16

Just nu åtgärdas ett fel på Munsfjället, på grund utav dimma kan vi inte meddela exakt tid för felets åtgärdande.
2021 05 16