Det fel vi tidigare haft på utrustningen på Munsfjället är nu åtgärdat. Stora delar av utrustningen är också utbytt och uppdaterad vilket borgar för att vi i framtiden inte skall uppleva några driftsstörningar i området.