Om Westél

Om Westél

Westél har byggt upp och driver ett nätverk av radiobasstationer (master) för heltäckande trådlös kommunikation, där 1/3 av Norrland har handportabel utomhustäckning från fjäll till kust.

Westél överför tal, larm, mät-, och styrfunktioner samt utvecklar och levererar skräddarsydda tjänster.

Westél profilerar sig genom att erbjuda god service och hög täckningsgrad.

Även du som endast tillfälligt vistas inom vårat täckningsområde kanske vill känna tryggheten i att alltid nå telenätet? Eller har du kanske en stuga eller annan egendom som du vill övervaka?

Westél mastHistorik:
1980 började Westél bygga upp ett eget kommunikationssystem Westél-MRG (Mobil Radio med Gemensam basstation) för Norrlands glesbygd.
Detta system grundade sig på radiokommunikation med ett fåtal fasta telefonnummer.

Verksamheten startade inom Ånge Kommun, Västernorrlands län, men har nu utvidgats så att vi täcker 1/3 av Norrland, inklusive alla glesbygdsområden, se täckningskarta.

2015 Införlivades Westél som en del i Lappland Network Services AB med säte i Dorotea. Dock finns ett kontor med stationerad personal kvar i Ånge.

Företagsidén är att komplettera eller vara ett alternativ till andra system där de inte fungerar täckningsmässigt, och att dessutom hålla låga samtalskostnader, se abonnemang.

Westél mastIdag är Westel en anmäld operatör enligt PTS. Vi har ett modernt radiotelefonisystem där vi kombinerar den landmobila radions goda räckvidd med en vanlig telefonens alla funktioner. Westel har inte bara byggt ut geografiskt, utan även hela tiden utvecklat och byggt om systemet tekniskt. WRT (Westel Radio Telefon) är resultatet av detta, vilket gör att vi idag har Sveriges modernaste nätverk för glesbygdskommunikation. Vi har dessutom ökat driftsäkerheten genom att koppla samman alla våra basstationer med egen mikrovågslänk. Detta gör att våra abonnenter har funktion även när andra telefonsystem stannar.

Westél - sanfjallet

Under mitten av 90-talet genomfördes även en heltäckande utbyggnad av den södra fjällvärlden.

Westél - helags

Med början 2004 moderniserades vår utrustning i fjällvärlden och anpassades dessutom ekologiskt.

Westél - munsfjallet

För lyft vid montage, samt transport vid service av våra fjällbasstationer, anlitar vi ofta Jämtlandsflyg, ett företag med rätt kapacitet och hög kompetens.