GENERATIONSSKIFTE

Generationsskifte

Nanni och jag har nu drivit Westél i 35 år, och nu känner vi att det är dags att en yngre generation får ta vid.

Vi vill därför tacka alla våra trogna kunder som gjort det möjligt för oss att driva vårt företag så länge, trots konkurrensen från de stora mobiloperatörerna. Utan Er hade Westél inte funnits kvar.

2015-06-26 övertog Torbjörn Tegnander (till höger på bilden) Westéls verksamhet, och hälsar nu till alla kunder. Torbjörn har den rätta känslan för att driva verksamheten vidare, och jag kommer under en begränsad period att bistå med konsultstöd.

Westéls utvecklingsarkitekt Magnus Persson finns kvar i företaget.
Telefonnummer och Bankgiro förändras inte.

ivar_150x55nanni_150x59