Lappland Network Services, Westels moderbolag, blev i slutet av förra månaden medlem i Sveriges Kommunikations-Elektronik Företagarförening (SKEF) – branschorganisationen för återförsäljare och leverantörer riktade mot professionella användare av trådlös kommunikation.