fbpx

Om oss

Vi har byggt upp och driver ett nätverk av radiobasstationer (master) för heltäckande trådlös kommunikation, där 1/3 av Norrland har handportabel utomhustäckning från fjäll till kust.

Westél överför tal, larm, mät-, och styrfunktioner samt utvecklar och levererar skräddarsydda tjänster.

Westél profilerar sig genom att erbjuda god service och hög täckningsgrad.

Även du som endast tillfälligt vistas inom vårat täckningsområde kanske vill känna tryggheten i att alltid nå telenätet? Eller har du kanske en stuga eller annan egendom som du vill övervaka?

Historik:
1980 började Westél bygga upp ett eget kommunikationssystem Westél-MRG (Mobil Radio med Gemensam basstation) för Norrlands glesbygd.
Detta system grundade sig på radiokommunikation med ett fåtal fasta telefonnummer.

Verksamheten startade inom Ånge Kommun, Västernorrlands län, men har nu utvidgats så att vi täcker en tredjedel av Norrland, inklusive alla glesbygdsområden, se täckningskarta.

2015 Införlivades Westél som en del i Lappland Network Services AB med säte i Dorotea. Dock finns ett kontor med stationerad personal kvar i Ånge.

Företagsidén är att komplettera eller vara ett alternativ till andra system där de inte fungerar täckningsmässigt, och att dessutom hålla låga samtalskostnader, se abonnemang.

Idag är Westel en anmäld operatör enligt PTS. Vi har ett modernt radiotelefonisystem där vi kombinerar den landmobila radions goda räckvidd med en vanlig telefonens alla funktioner. Westel har inte bara byggt ut geografiskt, utan även hela tiden utvecklat och byggt om systemet tekniskt. WRT (Westel Radio Telefon) är resultatet av detta, vilket gör att vi idag har Sveriges modernaste nätverk för glesbygdskommunikation. Vi har dessutom ökat driftsäkerheten genom att koppla samman alla våra basstationer med egen mikrovågslänk. Detta gör att våra abonnenter har funktion även när andra telefonsystem stannar.

Lappland network services tillhandehåller inte bara Westel – Vi gör så mycket mer. 
Vi driftar två värmeverk och ser till att det är varmt i hus för tusentals boenden. 
Vi genomför tekniska installationer som industrigrindar eller stora ljudanläggningar. 

Westél - sanfjallet

Under mitten av 90-talet genomfördes även en heltäckande utbyggnad av den södra fjällvärlden.

Westél - helags

Med början 2004 moderniserades vår utrustning i fjällvärlden och anpassades dessutom ekologiskt.

Westél - munsfjallet

För lyft vid montage, samt transport vid service av våra fjällbasstationer, anlitar vi ofta Jämtlandsflyg, ett företag med rätt kapacitet och hög kompetens.

Generationsskifte

Nanni och jag har nu drivit Westél i 35 år, och nu känner vi att det är dags att en yngre generation får ta vid.

Vi vill därför tacka alla våra trogna kunder som gjort det möjligt för oss att driva vårt företag så länge, trots konkurrensen från de stora mobiloperatörerna. Utan Er hade Westél inte funnits kvar.

2015-06-26 övertog Torbjörn Tegnander (till höger på bilden) Westéls verksamhet, och hälsar nu till alla kunder. Torbjörn har den rätta känslan för att driva verksamheten vidare, och jag kommer under en begränsad period att bistå med konsultstöd.

Westéls utvecklingsarkitekt Magnus Persson finns kvar i företaget.
Telefonnummer och Bankgiro förändras inte.

Våra framtidsplaner

Det fasta telefonnätet monteras ned, och mobilerna fungerar inte alltid där det behövs.
Westél har nu utvecklat en radiotelefon, med full duplex, som fungerar inom Westéls täckningsområde.
Telefonen kan drivas med 12 V från t.ex. en solcellsanläggning.
Den är än så länge en prototyp som skall visas för, och testas av, intresserade kunder.

Telefonen på bilderna är monterad utomhus i ett plåtskåp, men den går även att få i andra utföranden.
Man kan ringa vart som helst inom Sverige och Norge, men den går enkelt att modifiera för fler landsnummer.
Den kan även användas endast för säkerhetssamtal då Westéls system hittils fungerat även när andra system stannar.

Lämpliga användningsområden:
• Fast komplement till våra ordinarie radiotelefoner.
• Säkerhetstelefon vid fjällstationer.
• Servicetelefon vid vindskydd i fjällen.
• Som säkerhet vid bebyggelse som tappat sin fasta telefon.
• Redundant telefonifunktion för utsatta platser i glesbygdskommuner.

(Full duplex betyder att man kan prata och lyssna samtidigt)   

 

 

Företaget drivs av 

Lappland network services AB
556666-1186
Järnvägsgatan 1C
917 31 DOROTEA

Innehaver F-skatt