fbpx
Loading...

Thermacell myggskydd Mini halo

Mini Halo är ett litet och stilfullt myggskydd som skapar en skyddszon mot mygg och knott på ca 20m². Med plats att förvara 4 myggmedelsmattor. Färg: Magenta

450,00 kr

Produktinformation

Alla modeller av Thermacell® Myggskydd fungerar på samma sätt:

 • Extremt effektiv och lättanvänd utomhusprodukt som stöter bort mygg.
 • Utsöndrar ett luktfritt myggmedel som skapar en skyddszon på ca 20m² (96% skydd).
 • Oavsett modell används samma myggmedelsmattor och gaspatron (samma Refills).
 • Portabel och ljudlös; perfekt för uteplatsen, terrassen, camping, mm.
 • Du slipper otrevliga dofter, rökelser eller kemikalier på din hud – framför allt, du slipper myggen!

För modellen Mini Halo gäller dessutom:

 • Mini Halo är ett diskret myggskydd för din balkong, altan och trädgård. Perfekt även för restaurangen!
 • Den har plats för 4 st myggmedelsmattor i botten av produkten.
 • Förpackningen innehåller: 1st Mini Halo, 3 mattor med myggmedel och 1 gaspatron. Tillbehör: Refill 1-pack, Refill 4-pack, Refill 10-pack.

  Säkerhetsinformation

  Matta med myggmedel: Thermacell® Mosquito Repellent MAT

  Bekämpningsmedel klass 3, Reg.nr 4775

  Innehåller: d-Alletrin 0,5g.

  Skadlig vid inandning. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtids- effekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etikett före användning. Undvik utsläpp i miljön. Innehållet lämnas till godkänd avfallshanterare i enlighet med lokala/- regionala/nationella bestämmelser.

  Användningsområde: Bekämpningsmedel mot mygg. Endast för utomhus bruk. Får endast användas i därtill avsedd apparatur. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

  Gaspatron: Thermacell® Butane Cartridge

  Innehåller: Flytande petroleumgaser (LPG).

  Extremt brandfarlig gas.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. Läckande gas brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt. Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt. Förvaras på väl ventilerad plats. Innehållet lämnas till godkänd avfallshanterare i enlighet med lokala/regionala/nationella bestämmelser.

Artikelnr: 45-102062 Kategori:

Fler produkter